Nowości
Home / Atrakcje turystyczne / Kampinoski Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

Na zachód od Warszawy rozciąga się Puszcza Kampinoska. To najlepiej zachowany kompleks leśny w regionie. Na jej terenach od 1959 roku istnieje Kampinoski Park Narodowy. Jego zadaniem jest ochrona tego unikalnego obszaru przyrodniczego i krajobrazowego, a także racjonalne udostępnianie go turystom. Ta troska nie jest bezpodstawna ponieważ Puszcza znajduje się w pobliżu największego polskiego miasta i jest częstym miejscem wypoczynku warszawiaków. A sama odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi. W ich uznaniu Park został ogłoszony w 2000 roku Rezerwatem Biosfery UNESCO.

Kampinoski Park Narodowy obejmuje powierzchnię ponad 28 tysięcy hektarów. Jest to teren o bardzo dużym zróżnicowaniu rzeźby. Obejmuje bowiem zarówno nieuregulowaną dolinę Wisły z jej starorzeczami, łachami oraz wyspami jak i śródlądowe wydmy, bagna i tereny leśne. Wszystko to stanowi doskonałe tło dla  bardzo duża różnorodności roślin i zwierząt. Znaleźć tu można zarówno mieszkańców bagien i nadrzecznych moczarów, jak i suchych lasów sosnowych.

Największym bogactwem krajobrazowym Parku są śródlądowe wydmy. Jest to nieczęsty widok w takim miejscu i jest czymś co wyróżnia Kampinos nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wydmy te powstały w pradolinie Wisły i stanowią najlepiej zachowany kompleks takich obiektów w Europie. Na terenie KPN występują dwa rodzaje wydm – paraboliczne zwane też łukowymi oraz wałowe. Ich roślinność stanowią widne lasy sosnowe, o niezbyt gęstym poszyciu.

Zupełnie odmienny krajobraz znaleźć można ledwie kilka kilometrów dalej, na kampinoskich bagnach. Porasta je przede wszystkim roślinność łąkowa oraz zarośla bagienne. Spotkać tu można wiele ciekawych gatunków ptaków. Swoje gniazda mają tu miedzy innymi żurawie, wodniczki, błotniaki czy bociany czarny i biały. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem. Z punktu widzenia przyrodniczego to właśnie ich obecność i tereny lęgowe zalicza się do najcenniejszych na całym tym obszarze. Dzięki dużej populacji rzadkich ptaków obszar Parku został uznany za ich ostoję o znaczeniu europejskim.

Jednak Puszcza Kampinoska to nie tylko przyroda ale także wielka historia. Walczyli tu powstańcy Tadeusza Kościuszki oraz styczniowi, we wrześniu 1939 roku swoje boje toczyła tu armia „Poznań”, a podczas okupacji ukrywały się liczne oddziały partyzanckie. W znajdujących się terenie Parku Palmirach znajduje się z kolei jedno z najważniejszych w Polsce miejsc pamięci. Znajduje się ono w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące Polaków w latach 1939-1944. Na cmentarzu spoczywa ponad 2000 osób, wśród nich Maciej Rataj i Janusz Kusociński.

Kampinoski Park Narodowy chętnie udostępnia swoje skarby turystom. Ze względu na bliskość warszawy to częsty teren wypoczynku weekendowego. Znajduje się tu ponad 350 kilometrów szlaków pieszych oraz 140 kilometrów szlaków rowerowych. Obejmują one dojścia do wszystkich najważniejszych miejsc na terenie Parku. Dodatkowo dla turystów przygotowano miejsca ogniskowe, polany wypoczynkowe wyposażone w wiaty, ławy i stoły. Mając na względzie charakter odwiedzin tego terenu zadbano też o zmotoryzowanych. Na obrzeżach parku znalazło swoje miejsce 21 parkingów. Atrakcyjnym sposobem dotarcia do północno-zachodnich części parku jest podróż kolejką wąskotorową z Sochaczewa.

About Anka Śliwa

Ciągle mnie gdzieś nosi i zbyt długo nie mogę usiedzieć w jednym miejscu. Zazwyczaj w góry, ale ciekawymi miejscami na nizinach też nie gardzę. Nie lubię wielkich miast, ale chętnie spędzam kilka dni Londynie, Paryżu czy Rzymie. Bo przede wszystkim lubię poznawać nowe miejsca. Kiedy wyjeżdżam to z plecakiem i samodzielnie, tak żeby móc zaplanować trasę i miejsca które odwiedzę. I żeby odpocząć od bycia w dużej grupie, co dla pilota i przewodnika górskiemu jest codziennością. Co robię kiedy jestem w domu? Czytam, oglądam filmy, planuję kolejne wyjazdy i od czasu do czasu brzdąkam sobie na gitarze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top