Nowości
Home / Atrakcje turystyczne / Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Położony na północ od Krakowa Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Jego powierzchnia przekracza nieznacznie dwadzieścia jeden kilometrów kwadratowych. Jest to jednak teren niezwykle atrakcyjny pod względem krajobrazowym. Obejmuje cześć Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, która słynie miedzy innymi z występowania licznych skał wapiennych oraz jaskiń i malowniczych dolin.

Park leży na terenie czterech gmin Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś i Sołuszowa. W jego skład wchodzą okolice dolin Prądnika oraz Sąspówki wraz z otaczającymi je wierzchowinami  jurajskimi. Obszar Parku ciągnie się wzdłuż tych dolin od zamku w Pieskowej Skale na północy po okolice Ojcowa na południu. Niewielka powierzchnia i duże nagromadzenie atrakcji krajobrazowych i historycznych sprawia, że park jest odwiedzany każdego roku przez tysiące turystów. Ze względu na bliskość Krakowa stanowi on także popularne miejsce wypoczynku weekendowego.

Dolina Prądnika znana była od wieków jako teren bardzo malowniczy. Organizowali tu wycieczki mieszczanie krakowscy, a na w XIX wieku zaczęli przyjeżdżać także turyści z innych stron Galicji, a także z innych zaborów. Także w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego podkreślano walory tego terenu. Nic więc dziwnego, że jako jedne z pierwszych objęte zostały ochroną w ramach Ojcowskiego Parku Narodowego.  Powstał on w 1956 roku. Jego głównym zadaniem jest ochrona unikalnego krajobrazu krasowego, z licznymi ostańcami skalnymi oraz porastającą teren roślinność.

Obszary Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej to najlepszy w Polsce przykład zachowanej rzeźby krasowej. To ona w połączeniu z unikalna roślinnością naskalna stanowi o atrakcyjności tego terenu. Do największych atrakcji Parku należy dolina Prądnika. Potok wcina się w wapienne skały tworzące strome zbocza. Jest to typowy jar krasowy z płaskim dnem i bardzo mocno nachylonymi stokami. To tutaj właśnie znajduje się jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli Parku, Brama Krakowska, wspaniały przykład bramy skalnej. Jej nazwa pochodzi od przebiegającego tędy w średniowieczu szlaku handlowego do Krakowa.

Brama Krakowska

Brama Krakowska

Wapienne skały znajdujące się na północ od Krakowa przez tysiąclecia były obszarem, w którym zachodziły zjawiska erozji wodnej. Podziemne cieki drążyły warstwy skalne tworząc szczeliny i jamy. Prowadziło to do powstania licznych zjawisk krasowych, z których najbardziej spektakularnymi są jaskinie. Ich największym skupiskiem jest Wąwóz Jamki, który nie jest udostępniany turystom. Prowadzone są tu obserwacje przyrodnicze oraz badania. Nie oznacza to jednak, że turyści są pozbawieni możliwości oglądania krasowych jaskiń. Ogromną popularnością cieszy się najbardziej znana Jaskinia Łokietka. Jej nazwa pochodzi od przekazu mówiącego o tym, że miał się tu ukrywać przyszły król Władysław Łokietek podczas walk o tron krakowski.

Okolice doliny Prądnika znajdowały się w okresie średniowiecza w pobliżu granicy ze Śląskiem Ponieważ wierzchowiny znajdujące się ponad dolinami rzecznymi stanowiły dogodne miejsca obronne umiejscowiono tu kilka warowni. Dziś w granicach Parku znajdują się dwa takie obiekty – ruiny zamku w Ojcowie oraz zachowany w całości zamek w Pieskowej Skale. Obok tego drugiego wznosi się najbardziej znany ostaniec w Polsce, Maczuga Herkulesa.

Maczuga Herkulesa
Maczuga Herkulesa

Tereny Ojcowskiego Parku Narodowego pocięte są siecią szlaków turystycznych. Są one poprowadzone do najbardziej atrakcyjnych miejsc. Osoby zainteresowane przyrodą i historią geologiczna tego obszaru powinny odwiedzić nowoczesne Centrum Edukacyjno-Muzealne mieszczące się w Ojcowie.

About Anka Śliwa

Ciągle mnie gdzieś nosi i zbyt długo nie mogę usiedzieć w jednym miejscu. Zazwyczaj w góry, ale ciekawymi miejscami na nizinach też nie gardzę. Nie lubię wielkich miast, ale chętnie spędzam kilka dni Londynie, Paryżu czy Rzymie. Bo przede wszystkim lubię poznawać nowe miejsca. Kiedy wyjeżdżam to z plecakiem i samodzielnie, tak żeby móc zaplanować trasę i miejsca które odwiedzę. I żeby odpocząć od bycia w dużej grupie, co dla pilota i przewodnika górskiemu jest codziennością. Co robię kiedy jestem w domu? Czytam, oglądam filmy, planuję kolejne wyjazdy i od czasu do czasu brzdąkam sobie na gitarze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top