Nowości
Home / Atrakcje turystyczne / Poleski Park Narodowy
Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Polesie to kraina geograficzna i historyczna leżąca we wschodniej części województwa lubelskiego.  W przeszłości pokrywały ją rosnące na mokradłach i bagnach puszcze, wśród których ukrywały się niewielkie ludzkie osiedla. Dziś lasów jest zdecydowanie mniej, a w krajobrazie dominują płytkie jeziora i bagna. W wielu miejscach zachowała się jednak pierwotna roślinność, co w połączeniu z dużą ilością występujących tu chronionych zwierząt dało podstawy do objęcia tego terenu ochroną.

Poleski Park Narodowy utworzony został w 1990 roku. Dziś wchodzi ona w skład istniejącego od 2012 roku Rezerwatu Biosfery wspólnie z siostrzanymi parkami po stronie ukraińskiej i białoruskiej – Szackim Parkiem Narodowym oraz parkiem Pribużskoje Polesie.  PPN obejmuje obszar prawie dziesięciu tysięcy hektarów, z których większość stanowią tereny bagienne i wodne. Występują tu liczne torfowiska oraz jeziora o charakterze krasowym, z których największymi są Łukie, Torfianka, Karaśne i Moszne. Są to zbiorniki dość płytkie porośnięte przy brzegach trzcinami i szuwarami.

Znaczącą część Parku stanowią bagna. Porasta je specyficzna roślinność błotna. Na terenach tych występują bardzo rzadkie żółwie błotne, które są w Polsce gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Park prowadzi także specjalna hodowlę żółwia błotnego. Aby dać turystom możliwość podglądania tych cennych zwierząt przez bagna poprowadzone zostały na drewnianych pomostach ścieżki spacerowe.

Wiele miejsc, które znalazły się w granicach Parku do czasów zlodowacenia nie było w ogóle zamieszkanych przez człowieka. Wiązało się to z niesprzyjającymi warunkami terenowymi. Ze względu na specyficzny klimat na niektórych fragmentach tego terenu ukształtowało się unikalne środowisko przyrodnicze będące namiastka tundry lub lasotundry. To najdalej na południe wysunięty taki obszar w Europie.

Oprócz żółwi błotnych Poleski Park Narodowy słynie przede wszystkich z olbrzymiej populacji ptaków wodnych i błotnych. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem.  Z tego względu obszar ten objęty jest ochroną Konwencji z Ramsar o ochronie obszarów wodno – błotnych jako środowiska życia ptaków. Ornitolodzy doliczyli się tu blisko 200 gatunków ptaków, z czego aż 150 ma tutaj swoje stanowiska lęgowe. Szczególnie cennymi mieszkańcami poleskich bagien i mokradeł jest zagrożona wyginięciem wodniczka, która w całym kraju posiada tylko trzy stanowiska gniazdowania. Innymi ptakami, które można zaobserwować w Parku są czaple, żurawie, derkacze, błotniaki, a także orzeł bielik oraz cietrzew.

W ostatnich latach popularność Poleskiego Parku Narodowego rośnie. Zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim poprowadzone przez bagna ścieżki, ale coraz częściej turyści przyjeżdżają tu specjalnie po to by podglądać żyjące dziko ptaki. Dzieje się tak ze względu na wciąż zyskującą na popularności turystykę ornitologiczną. Dla jej wielbicieli na terenie parku przygotowano specjalne stanowiska pozwalające na obserwację ptaków. Są to specjalne platformy i ambony, z których można bezpiecznie podglądać ich życie.

Park prowadzi także rozbudowana działalność edukacyjną. Oprócz utrzymywania sieci szlaków i ścieżek przyrodniczych obejmuje ona także prowadzenie dwóch ośrodków edukacyjnych zlokalizowanych w Urszulinie i Załuczu Starym. W tym pierwszym mieści się hodowla żółwia błotnego oraz Ogród Dydaktyczny, w drugim natomiast ma swoją siedzibę Muzeum Przyrodnicze.

About Anka Śliwa

Ciągle mnie gdzieś nosi i zbyt długo nie mogę usiedzieć w jednym miejscu. Zazwyczaj w góry, ale ciekawymi miejscami na nizinach też nie gardzę. Nie lubię wielkich miast, ale chętnie spędzam kilka dni Londynie, Paryżu czy Rzymie. Bo przede wszystkim lubię poznawać nowe miejsca. Kiedy wyjeżdżam to z plecakiem i samodzielnie, tak żeby móc zaplanować trasę i miejsca które odwiedzę. I żeby odpocząć od bycia w dużej grupie, co dla pilota i przewodnika górskiemu jest codziennością. Co robię kiedy jestem w domu? Czytam, oglądam filmy, planuję kolejne wyjazdy i od czasu do czasu brzdąkam sobie na gitarze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top