Nowości
Home / Slider / Szlak niebieski im. T. Kościuszki
Szlak niebieski im. T. Kościuszki

Szlak niebieski im. T. Kościuszki

Szlak niebieski im. T. Kościuszki jest ciekawy pod względem historycznym i krajobrazowym. Mija zabytkowe świątynie różnych wyznań, dworki i pałace, miejsca związane z naczelnikiem insurekcji. Ponadto przechodzi przez dwie zupełnie różne krainy geograficzne –  pofalowane i poprzecinane wąwozami Działy Grabowieckie oraz płaskie, ale w dużej mierze zalesione Obniżenie Dubienki. Przez większość trasy będziemy także szli po obszarach chronionych.

Głeboka Dolina 2 fot Jarek S.

Długość – 120 km, Czas przejścia – ok. 30 h.

Znaczna część szlaku nadaje się na rower, zwłaszcza w jej drugiej części. Sam szlak jest różnie oznakowany i zalecane, a czasem wręcz konieczne jest posiadanie mapy oraz kompasu.

Szlak rozpoczyna się w Krasnymstawie przy dworcu PKS. Obecne miasto powiatowe powstało w średniowieczu. Przez kilka wieków było siedzibą biskupstwa łacińskiego. Zachowało dawny układ urbanistyczny z zespołem pojezuickim – kościołem, pałacykiem biskupim, wikariatem, seminarium i kolegium, w którym znajduje się Muzeum Regionalne.

Działy Grabowieckie

Idziemy na południe, przecinamy obwodnicę i dochodzimy do rzeki Wieprz. W okolicach Dworzysk przechodzimy przez most, a następnie przez Drogę Krajową nr 17 i wchodzimy na obszar Działów Grabowieckich – najwyższej części Wyżyny Lubelskiej. Będziemy nimi wędrowali przez ponad połowę trasy, poruszając się to w górę, to w dół, pośród pól i lasów. Idziemy doliną Wolicy, wchodząc na teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, powołanego dla zachowania unikatowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych Działów.  Dochodzimy do Orłowa Murowanego, w którym zachował się pałac klasycystyczny z XIX w., przedwojenny kościół, a także pozostałości XVII-wiecznego zamku, które znajdują się w rękach prywatnych.

Głeboka Dolina 3 fot Jarek S.

Stąd wędrując przez urozmaicone tereny mijamy Kryniczki ze źródliskiem chronionym jako pomnik przyrody i maszerując częściowo przez las, dochodzimy do Surhowa. Tu warto zobaczyć XIX-wieczny kościół z otoczonym lokalnym kultem obrazem MB z Dzieciątkiem i św. Łukaszem Ewangelistą. Obok stoi zabytkowa plebania, w której podczas wojny niejednokrotnie pojawiał się ks. Stefan Wyszyński. Warto zobaczyć jeszcze klasycystyczny pałac oraz zabytkową gorzelnię. Niedaleko Surhowa miejsce związane według miejscowych podań z T. Kościuszką. Dalej szlak prowadzi najpierw wzdłuż Wojsławki, a następnie po jej drugiej stronie, przechodzi szosę i wzdłuż wąwozów dochodzi do Kraśniczyna.

Obecnie jest to stolica gminy z pozostałościami założenia dworskiego, ruinami karczmy z XVIII/XIX i cmentarzem żydowskim. Boczną szosą wędrujemy do Kolonii Bończa z dworem, obecnie domem pomocy społecznej i dochodzimy do Bończy. Niewielka miejscowość zawiera cenne pamiątki z przeszłości. Zachowała się piękna murowana cerkiew w stylu bizantyjsko-rosyjskim, należąca obecnie do prawosławnych, a także XVI-wieczny kościół, wcześniej zbór kalwiński.

Głeboka Dolina fot Jarek S.

Z Bończy wkraczamy w jeden z większych kompleksów leśnych na trasie, o nazwie Głęboka Dolina, z rezerwatem przyrody o takiej samej nazwie, chroniącym lasy jaworowo-dębowe z bukiem. Idziemy wygodną drogą przez las, pod koniec z niej schodząc i docierając do tajemniczego grodziska, na którym 100 lat temu miał mieszkać pustelnik. Po wyjściu z rezerwatu, a także z parku krajobrazowego wchodzimy w Grabowiecko-Strzelecki Obszar chronionego krajobrazu. Wędrujemy raz w górę raz w dół, mijamy pola, lasy i niewielkie wsie, aż docieramy do Wojsławic. Kilka kilometrów przed nimi przechodzimy w pobliżu dawnego grodziska, kurhanów oraz źródliska. Jest to mniej więcej połowa trasy.

Głeboka Dolina 4 fot Jarek S.

Wojsławice

Na zwiedzanie Wojsławic, dawnego miasta, obecnie dużej miejscowości gminnej warto poświęcić co najmniej 2 godziny. Zachowały się zabytkowy układ urbanistyczny, cerkiew murowana z XVIII w, z dzwonnicą wiek późniejszą, należące obecnie do ludności  prawosławnej, synagoga, późnorenesansowy kościół z XVI/XVII w, murowane kapliczki stojące u wylotu ulic, czworaki podworskie i zamczysko. Ostatnio wybudowano też nowy ratusz będący miniaturą zamojskiego. W miejscowości ponadto stoi pomnik poświęcony T. Kościuszce. Ponownie wchodzimy w Działy Grabowieckie, by po kilkunastu kilometrach znanego nam już pejzażu, dotrzeć do Uchań. To kolejna miejscowość, która niegdyś posiadała prawa miejskie. Tu koniecznie trzeba zobaczyć późnorenesansowy kościół fundacji Uchańskich. Boczną drogą dochodzimy do Jarosławca, miejscowości związanej z ks. Stanisławem Staszicem. Pamiątki po nim to zajazd, spichlerz, czy leśniczówka.

Lasy Strzeleckie

Wychodzimy z Działów Grabowieckich i zmierzając na północ przez las, wkraczamy na Obniżenie Dubienki. W Buśnie i Kurmanowie trafiamy na dawne cerkwie, obie przebudowane i nie pełniące obecnie swojej funkcji. Chwilę zmierzamy szosą Chełm-Hrubieszów i wchodzimy w Lasy Strzeleckie, a wiec i w Strzelecki Park Krajobrazowy. Drogę leśną dochodzimy do Maziarni Strzeleckiej położonej w sercu lasów. Tu zachował się dawny pałac myśliwski Zamojskich z początku XX w. Asfaltem przez las na północ, następnie na wschód. W okolicach Starosiela docieramy w dolinę meandrującego Bugu, a następnie wchodzimy do Dubienki, dawnego miasta, a nawet stolicy województwa. Tu warto zobaczyć XIX-wieczną cerkiew z czerwonej cegły, kościół z tego samego okresu oraz dawny ratusz. Ostatnim punktem na trasie jest położona przy starorzeczu Bugu Uchańka. Tutaj Tadeusz Kościuszko stawiał skuteczny opór przeważającym wojskim rosyjskim, a to zdarzenie jest zwane potocznie bitwą pod Dubienką. Na miejscu wydarzeń usypano pamiątkowy kopiec, przy którym kończymy wędrówkę.

About Jarek S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top